Doncos

O pobo de Doncos en internet...

Eventos desde o historial do primeiro asentamento

A primeira cidade é moi antiga, xa no 1164 aparece co nome de Dauncus e nos séculos XII e XIII xa pertencía ao arquidiácono de Triacastela. Sen dúbida, o topónimo Doncos parece derivar dos Duancos, xente dos Zoelas que hai máis de dous mil anos acuñaron o Pacto de Solidariedade, que se conserva no Staatliche Museen de Berlín.

Pacto de Hospitalidade dos Zoelas

A antiga importancia da zona vense apoiada no feito de que atravesou unha das rutas militares romanas dende Braga a Astorga xa que Verea e Aguiar situaron a mansión romana Ponti Naviae no que agora é As Nogais e, máis tarde, o seu castelo medieval parece ter formado parte dunha barreira defensiva xunto coas de construción similar en Balboa, no Bierzo e Torés.
Por alí pasaba o Camiño Real de Castela, unha estrada para vagóns, que comezou a súa construción en 1762 e rematouse en 1779, e na súa construción o marqués de Croix, José Crame e Carlos Lemaur fan extensas referencias aos restos que atoparon, que din pertencía aos romanos. A finais do século XIX, esta estrada quedou abandonada por mor da construción da estrada nacional Madrid-A Coruña e, finalmente, da moderna autovía A-6 a principios deste século.
No primeiro libro de bautizados (os anteriores foron destruídos na queima dos franceses) que se conserva, aparece:

Certifico yo el infra escrito Cura Párroco de la Villa de Doncos, y en caso necesario juro, como en la invasión que hicieron los pérfidos y viles franceses en el día cinco de Henero del corriente año de mil ochocientos nueve en este Reino de Galicia de el que estuvieron apoderados por cinco meses y veinte días; y de el que fueron arrojados por el prodigioso y sin igual valor de la Nación Gallega, no solo han saqueado todas las Casas de dicha Villa, incendiando muchas de ellas, destruyendo igualmente las mieses de los labradores sino que tambien violentaron varias mugeres asisinando enseguida alguna de ellas, maltrataron a los enfermos y pacíficos labradores hasta el número de los catorce vecinos. Profanaron el Santuario. Desenterraron veinte y cuatro muertos para averiguar si en su sepulcro había dinero, quemaron las Imágenes de los Santos, y la Custodia del Altar mayor; robaron todas las Alhajas de oro y plata y Vestuarios que se hallaban escondidos en la Vóveda de la Capilla mayor, cuya pérdida se registra en mas de cien mil reales; y asimismo quemaron, o robaron el Libro corriente de Bautizados que dava principio en Henero de Ochocientos siete, por cuya razón me ha sido preciso como lo he hecho convocar todos los cabezas de casa de dicha mi parroquia, a fin de que declarasen los bautizados que havia havido en ella desde la expresada época hasta la presente y por su declaración resultó ser los siguientes:

Fue tal la barbarie que, en el libro de defunciones consta:

Certifico yo el Ynfraescritto Cura Párroco de la Villa de Doncos, como por la invasión echa por los Franceses en los cinco de henero del presente año de mil ochocientos nueve, y por la residencia que en el tuvieron por el espacio de cinco meses y veiente días persiguiendo y mattando attodos quantos hallaron, y especialment en esta Villa de Doncos enfurecidos de la resistencia que por los Paisanos se les hacía, no se ha podido llevar una quenta formal con los entierros de los cadáveres de los hombres y mujeres muertos ya por dichos Franceses (hay palabras de difícil lectura), por cuya causa me ha sido preciso proceder en el modo posible de serenada que fue dicha calamidad a la averiguacion de los difuntos enterrados en estta mi Parroquia...

Esta brutalidade parece deberse a represalias pola morte dun soldado francés, precisamente o irmán do xeneral Fournier, pero de ningún xeito pode xustificar tal masacre.

No Antigo Réxime de Doncos, era unha xurisdición que incluía as parroquias de Doncos e Nullán e que, nos primeiros tempos do municipalismo (1812-1814, 1820-1823 e 1835-1840), pasou a ser concello. En outubro de 1840, a Deputación de Lugo acordou unirse aos concellos veciños de Noceda e As Nogais e en 1845 apareceu como concello de As Nogais.

Doncos xa tiña luz eléctrica nos anos 30. Non en balde, era a cidade máis grande entre Villafranca del Bierzo e Lugo.

As eleccións municipais do 12 de abril de 1931 dan a vitoria ás candidaturas republicanas, obrigan ao rei Alfonso XIII a dimitir e exiliarse e favorecer a proclamación da 2ª República española, o que trae aires de renovación a Doncos, cuxos veciños deciden establecer a mesa republicana local, baixo a bandeira tricolor.

Comité republicano
Componentes
Lista nominal

 

Durante a rebelión militar de Francisco Franco, a Xunta Republicana de Doncos colócase ao mando das autoridades do Goberno interior en Lugo. Nese momento a queima de igrexas por militantes de esquerda fíxose xeral e o templo de Doncos estaba entre os seus obxectivos, pero non o conseguiron. Os residentes de Doncos quedaron dentro da igrexa por quendas, día e noite, para defender o edificio e o seu párroco contra calquera ataque. Despois da guerra, as novas autoridades nacionais recoñeceron o xesto e liquidaron o pasado republicano de Doncos, impoñendo multas de 500 e 200 pesetas aos líderes desa Xunta Republicana.

 

Sanción represiva do goberno

 

Na actualidade, Doncos sobrevive en base a unha actividade agrícola e gandeira residual e a poucos postos de traballo no sector terciario da zona. O canto dos carros foi substituído por tractores modernos e as estradas fangosas foron enterradas polo moderno asfalto que une os seus barrios.

 

Etiquetas :

0 comentarios

Envía un comentario: