Doncos

O pobo de Doncos en internet...

A IGREXA

Aínda que non hai dúbida sobre a existencia dun templo anterior, con claras referencias románicas como demostra a fonte do Bautismo,

Fonte bautismal de clara orixe románica

 

A igrexa parroquial actual data de 1610 e foi fundada polos predecesores do conde de Ayala e Monterrey, señores da cidade de Doncos. Consérvase un arquivo para a construción da torre datada en 1634.

 

No asalto da cidade por parte das tropas francesas (1809), a igrexa sufriu grandes danos, actualmente conservando moi pouco do seu aspecto orixinal.
Posteriormente, segundo consta no libro de fábrica:

En el día de mil ochocientos diecisiete y en la noche del Juebes al Viernes Santo estando echo el monumento se incendió y abrasó desgraciadamente la Iglesia Parroquial de esta de Santiago de
Doncos reduciendo a cenizas todo el templo menos las tapias, y la capilla del altar mayor por ser de bóbeda, encima desgracia se quemaron las ropas y halaxas que pongo por razón y son las siguientes: Se quemaron un cáliz (único que había) con su patena y velo nuevo de tafetán en que estaba sacramentado el Señor. El copón y las tres ampollas de los Santos Oleos que estaban en la custodia y alacena del altar de Santa Bárbara. –La banda nueva blanca– un paño de caliz encarnado nuevo –otro iden negro– una alba nueva que estaba de pabellón en el monumento –tres manteles en los dos altares– tres juegos de corporales, los dos que estaban en las dos custodias... las sacras nuevas-calderilla e hisopo del agua bendita... Dos crucifijos uno de plata, la Cruz Parroquial etc
.”

 

O templo, cunha nave a dúas augas, amosa no seu lenzo unha cornixa continua, apoiada por uns ásperos modillóns moi deteriorados ata hoxe, dúas fiestras e unha porta con dúas arquivoltas nun bordo, con impostas lisas, sobre xambas da parede; sobre este lenzo tamén hai unha figura de Cristo de estupenda talla e, cara á parte do presbiterio, agora desaparecido, ao mesmo lado había un pequeno pórtico e unha capela cun arco de acceso e vallas de madeira feitas en 1628 segundo unha inscrición perdida. Así mesmo, desapareceu unha pequena capela do lado oposto onde se conservan dúas pequenas fiestras e apenas se ergue un retablo barroco con catro columnas salomónicas.

A igrexa ten un pórtico sinxelo, unha torre ampla e esvelta en tres tramos e unha escaleira de acceso no lado norte.

O presbiterio, máis alto que a nave e en catro ladeiras, ten unha cornixa continua e unha ventá de loureiro no sur, dividida por unha columna, e piares sobresalientes en contrafortes, arco triunfal e cantos. A bóveda, no bordo, forma catro pequenas lunetas.

 

Etiquetas :

0 comentarios

Envía un comentario: