Outros Monumentos

 
      Hai, ademais, outros vestixios de pasados esplendores: "A Capilla" ou a "Casa de Su Excelencia", son dous representantes da máis xenuína arquitectura da zona: pedra, madeira e laxas para os tellados; elementos naturais procedentes das propias canteiras ou arboledas do pobo.

A Casa da Capilla

   

   

A Capilla. Cara Oeste A Capilla. Cara Este
       

Casa de "Su Excelencia". Ó naciente Casa de "Su Excelencia". Cara norte

   

      Co esforzo de tódolos veciños, aportando uns o seu traballo e outros algo de diñeiro, nunha época na que a Administración Pública descoñecía a existencia destes lugares, fóronse realizando obras de infraestructura para dotar ó pobo duns servicios básicos: Encouzar e dominar as fontes, estender e mellorar a traída de augas, construír a escola e o lavadoiro, tan importante no seu tempo.
    

A escola

Edificio da Cooperativa, tamén coñecido coma o Teleclub

O novo parque infantil

   

        Subir