Hórreos

 
     Son diferentes aos demais do norte de España. Con catro pes protexidos cunha sobresaínte lousa que impide a suba de visitantes non desexados, separados da escaleira pola distancia xusta co mesmo fin, e cubertos ca teitume das pallozas propias dos Ancares. En Doncos quedan sete magnificamente conservados gracias ó coidado, as veces demasiado gravoso, dos seus propietarios.
  

Villapún de Lamas

Rio

   

Alexandro

Roda

   

Rangalleira

Sacristán

   

Marelo

   

          Subir